Nabídka služeb

Návrhy řešení Warmnis spol. s r.o. je firmou projektově-inženýrskou. Základním smyslem naší činnosti je zejména zpracování návrhů tak, abychom dosáhli maximálního efektu pro zákazníka. Toto je hlavním produktem naší firmy - nalezení co nejvíce úsporných, a zároveň efektivních opatření. Celková dosažená úspora pak pokrývá výrobní a stavební investice.

Proto, aby bylo vždy nalezeno optimální řešení, zpracováváme na přání zákazníka energetický audit, která předkládá variantní řešení tak, aby se zákazník mohl kvalifikovaně rozhodnout pro řešení technicky nejlepší a ekologické. Variantní řešení se posuzují jednak z hlediska investora (bez dotací), také pak z hlediska projektu (s využitím dotací) a to na základě známých kritérií vnitřní úrokové míry (IRR), aktualizovaných zisků a ztrát (NPV) atd. Absolutní výše investice není z hlediska celkového efektu tím nejdůležitějším kritériem. Při variantním řešení navíc při využití tzv. citlivostí analýzy (posuzuje se vliv mnoha faktorů, jako vývoj cen paliv a energií atd.) se vždy ukazuje, že investice může být pouze dobrá nebo špatná. Proto v této oblasti pomáháme svým zákazníkům hledat dostupné zdroje finančních prostředků.

Realizace staveb

Realizace staveb Realizujeme investice zejména v oblasti nových staveb nebo rekonstrukcí energetických celků jako jsou teplárny (výroba tepla a elektřiny), kotelny, výměníkové a předávací stanice, chlazení, klimatizace a větrání apod. Tyto celky budujeme v objektech výrobních závodů, občanských staveb ale také v komplexech budov, například v bankách, hotelech sportovištích atd. Snažíme se ve svých návrzích skloubit tradiční zdroje tepla a chladu s netradičními řešeními (například kogenerace, nebo tzv. "ostrovní provoz", který funguje na různá paliva, včetně skládkových plynů). Realizujeme rovněž i speciální využití tepelné energie v průmyslových oblastech.

Snažíme se pro naše zákazníky dodávat naše produkty "na klíč". Tedy tak, že vedle realizace technologických částí jsme schopni zajistit i potřebné stavební práce. Naší významnou činností jsou i realizace částí elektro, MaR a řídicích systémů, včetně dispečerského řízení, vizualizace technologických procesů, tvorby technologických databází, jejich provázanosti do technicko-ekonomických agend zákazníka a ostatních oblastí SCADA systémů. Jedná se o návrhy a realizace algoritmů řízení a tvorby uživatelských aplikací na bázi produktů světových i tuzemských výrobců technických prostředků řízení a programového vybavení SCADA.

Prodej a servis

Wilo a Euromatic Firma Warmnis spol. s r.o. je autorizovaným prodejcem a servisem čerpadel WILO a EUROMATIC. Nabízíme aplikaci i prodej této čerpací techniky. Naši odborníci Vám poradí při nákupu a naši servisní pracovníci jsou 24 hodin denně připraveni řešit Vaše technické problémy. Zajišťujeme zároveň jak návrh čerpadel, tak jejich montáž a servis.

Jsme schopni dodat cokoliv ze širokého sortimentu producentů těchto známých čerpadel a to v rozsahu výkonů od stovek wattů až po stovky kilowattů. Pro větší výkony zároveň zajišťujeme dodávky rozvaděčů "na klíč", včetně řízení frekvenčními měniči. Vzhledem k tomu, že tato čerpadla prodáváme již dlouhou dobu, jsme schopní zajistit dodávky v relativně krátkých termínech. Našim stálým zákazníkům nabízíme výhodné rabaty.

Kromě čerpadel zajišťujeme prodej mnoha dalších "teplárenských" komodit a držíme 24 hodinový servis na všechny naše dodávky včetně dodávek energetických staveb.

Měření tepla

Jednou z našich dlouholetých aktivit je měření tepla. Provádíme měření tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v průmyslových a obchodních centrech, v blocích panelové výstavby, ve výměníkových a předávacích stanicích, v rodinných domech připojených na centrální vytápění atd.

Naše firma provádí mimo jiné:

  • Enbra Navrhováni, projekci, dodávku a montáž měřičů tepla Sontex od dodavalale Enbra Brno.
  • Servis, opravy a metrologická ověřování měřičů tepla.
  • Dodávky měřičů tepla prakticky ihned.
  • Dodávky kompletů s párovanými teploměry až do 180°C s rozsahem teplotní diference od 0.5° do l5O°C přo teplotě okolí +5° a l50°C.