Reference

Kotelna domov mláděže Lomnice nad Popelkou 2015

Plynová kotelna 300 kW.

kontaktní osoba: Josef Chalupa

Teplárna Bazén Liberec 2013

Zdrojová část teplárny Bazén Liberec byla rozšířena o kogenerační jednotku JMS 312 GS-NL.C s elektrickým výkonem 526 kW a tepelným výkonem 635 kW.

kontaktní osoba: Ing. Jiří Lenkvík

Energetické hospodářství Tipsportarény Liberec 2011

Dispečerské řízení a provozování energetického hospodářství Arény Liberec v nepřetržitém provozu , zajišťování plynulé dodávky tepla a elektrické energie, obsluha strojoven kogenerací a vytápění.

Provozování Botanická zahrada Liberec 2011

Energetické provozování zdroje tepla pro skleníky a budovy Botanické zahrady v Liberci. Povaha objektů vyžaduje vysokou spolehlivost dodávky tepla.

Novější novější 1 2 3 4 starší Starší