Reference

Zimní stadion Liberec 1998-1999

Kompletní rekonstrukce chlazení dvou ledových ploch, řízení spotřeby elektrické energie v závislosti na 1/4 hodinových maximech, integrace více systémů, vizualizace.

Zásobování teplem Příšovice 1997

Přestavba uhelné výtopny na plynovou kotelnu, realizace tepelných bezkanálových sítí a objektových stanic formou generální dodávky včetně projektově - inženýrské činnosti.

Plynová stanice PBS Metal Brno 1996

Generální dodávka RS plynu, průmyslových plynovodů a teplovodních kotelen včetně projektově - inženýrské činnosti.

Bazén Liberec - Realizace 1995-1996

Dodávka, montáž a uvedení do provozu dvou kogeneračních jednotek s jednotkovým výkonem 143 kWel a 207 kWtep včetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu a instalace zařízení na ohřev bazénové vody formou generální dodávky včetně inženýrska-projektové činnosti.

Kogenerace pro Velké Kapušany 1995

Stavba kogenerační jednotky s elektrickým výkonem 1 003 kW včetně nouzového chlazení na kompresorové stanici tranzitního plynovodu formou finální dodávky.