Reference

Kogenerace pro město Turnov 1994

Stavba kogenerační jednotky (922 kWe a 1 185 kWt) včetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu a přestavba strojovny teplárny formou generální dodávky včetně projektově - inženýrské činnosti.

Kogenerace Jabloňov nad Turnou 1994

Stavba kogenerační jednotky s elektrickým výkonem 1 003 kW včetně nouzového chlazení na kompresorové stanici tranzitního plynovodu formou finální dodávky. Kogenerační jednotka pracuje jako náhradní zdroj pro kompresory v případě možnosti výpadku napětí

Kotelna Nemocnice Frýdlant 1994

Stavba kogenerační jednotky 70 kWel, 120 kWtep s funkcí náhradního zdroje elektrické energie včetně vyvedení elektrického a tepelného výkonu s okruhem nouzového maření tepla formou generální dodávky včetně inženýrsko-projektové činnosti. Kogenerační jednotka spolupracuje s nouzovým zdrojem - diesel agregátem.

Kotelna na spalování dřevního odpadu Falcon Mimoň 1993

Výstavba parní kotelny na dřevní odpad (3,5 t/h), předávací stanice a přípravy paliva formou generální dodávky včetně projektově - inženýrské činnosti.

Kotelna Nemocnice Liberec 1992-1993

Přestavba parní uhelné výtopny na plynový zdroj se dvěma středotlakými parními kotli (4 t/h a 8 t/h) v rozsahu generální dodávky a projektově - inženýrské činnosti.