+420 485 133 889

Měření tepla

Provádíme měření tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody v průmyslových a obchodních centrech, v blocích panelové výstavby, ve výměníkových a předávacích stanicích, v rodinných domech připojených na centrální vytápění atd.

Měření a energetický management

Nabízíme instalaci měřících zařízení – tepla, elektřiny, průtoku, teploty a jejich integraci do řídících systémů zákazníka nebo zavedení metrologie, díky které se dají hledat úspory v energetickém systému zákazníka.

Měření energetických veličin je prvním významným krokem k zavedení systému energetické managementu ISO 16001 a hledání energetických úspor.

Nabízíme provádění prediktivní údržby zařízení, která významně sníží náklady na opravy a řešení havárií jednotlivých komponent energetických systémů

Prediktivní údržba

Provádění termometrického měření k prediktivní údržbě a nebo hledání úniků tepla a médií z potrubních systémů může výrazně snížit cenu provozu i servisu. Díky prediktivní údržbě lze předejít haváriím ještě než nastanou.

Komplexní služby měření tepla

  • Navržení, projekci, dodávky a montáže měřičů tepla Sontex společnosti Enbra Brno
  • Servis, opravy a meteorologická ověření měřičů tepla
  • Okamžitou dodávku měřičů tepla
  • Dodávky kompletů s párovanými teploměry do maximální teploty 180°C a rozsahem od 0,5°C do 150 °C