+420 485 133 889

Návrhy řešení

Jsme projektově-inženýrskou firmou.

Abychom dosáhli  toho nejlepšího výsledku a zároveň i spokojenosti našich zákazníků, snažíme se nalézt takové řešení, které bude úsporné a zároveň efektivní v co největší míře.

Jak pracujeme

Nalézt pro zákazníka optimální řešení vyžaduje několik dílčích kroků.

Po prvotním kontaktu s klientem, provádíme místní šetření, kde si ujasníme, jakým směrem se vydat – rekonstrukce, převzetí zdroje do péče (energetický outsourcing), nebo jiné specifické přání klienta (doplnění stávajících technologií a další zdroje – kogenerační jednotky, kotle, tepelná čerpadla atd.).

Pro větší energetické celky bývá dále z naší strany zpravidla zpracována techniko-ekonomická analýza, která posoudí vhodnost instalace dané technologie a její ekonomickou efektivnost.

Pro dotační tituly jsem schopni zajistit také požadované energetické audity a dotační tituly pro klienta administrovat.

Na základě těchto informací získaných v předprojektové fázi a klientově ekonomické situaci se klient rozhoduje, zda se bude na projektu dále podílet jako investor, nebo investici svěří naší společnosti a náklady se budou splácet z úspor v ceně vyrobených energií. Po tomto rozhodnutí následují fáze projektové, realizační a provozní.

Důraz na ekonomickou výhodnost pro zákazníka

Všechna řešení posuzujeme z finančního hlediska podle míry využití dotací, ale také z hlediska projektu na základě známých kritérií vnitřní úrokové míry, či aktualizovaných zisků a ztrát.

Při variantním řešení navíc posuzujeme další faktory jako vývoj ceny, paliv, energií a podobně, které našemu zákazníkovou pomohou adekvátně určit a nakonfigurovat dostupné finanční zdroje.